Помпа-тръба-дюза

Помпа-тръба-дюза е система за директно впръскване на гориво. Тази технология е позната също и като система помпа-дюза. През 1994 г. Bosch достави първата в света Помпа-тръба-дюза за товарни превозни средства. През 1998 г. се появи и Помпа-тръба-дюза за леки автомобили. Нейното специално качество в, че комбинира впръскваща помпа и дюза в едно (помпа-дюза).

При Помпа-тръба-дюза се монтира отделна дюза (UI) за всеки цилиндър директно върху самият него. Разпределителният вал на двигателя осигурява механичното повишаване на налягането. С помощта на гърбица или кобилица тя активира малко бутало в UI елемента. Разпределителят е с такава форма, че исканото високо налягане на горивото се формира колкото е възможно по-бързо в така наречена плунжерна камера под плунжера. Бързодействащ електромагнитен клапан определя началото и края на впръскването, както и количеството на впръскваното гориво.

Поставянето в главата на цилиндъра премахва необходимостта от тръбопроводи под високо налягане, необходими при традиционните разпределителни впръскващи помпи. Предимството: в зависимост от скоростта на двигателя, Помпа-тръба-дюза може да генерира налягания на впръскване до 2,200 бара за леките автомобили. Дизеловите модели с Помпа-тръба-дюза бяха първите превозни средства с компресионно възпламеняване, които достигнаха стойности на отработените газове по-добри, от тези предписани от EU4 разпоредбите. Поради високото си налягане на впръскване, UI дизеловите двигатели също показват изключително добро ниво на ефективност и осигуряват изключително висок въртящ момент с нисък разход на гориво дори при ниски скорости на двигателя. Те обаче не са толкова безшумни колкото Common rail дизеловите двигатели.

Концепция на подаване

Помпа-дюзата се поставя директно върху главата на цилиндъра, където се захранва от горния разпределителен вал на двигателя.

Електронният контролен блок ECU се основава на контролна концепция по затворен контур, включваща програмна схема за работа на бързодействащ електромагнитен клапан в помпа-дюзата (UI): Горивото се впръсква, докато електромагнитния клапан остане затворен.

По този начин точката на затваряне определя началото на впръскването, докато периодът, изминал до повторното отваряне, определя количеството на впръскване.

Видове

Помпа-тръба-дюзата комбинира впръскваща помпа и дюза в единен възел. Една помпа-дюза се поставя на главата на всеки цилиндър на двигателя. Задвижващата енергия за помпа-дюзата се подава или директно, чрез гърбица или прът на клапан, или индиректно чрез кобилица, задвижвана от горния разпределителен вал на двигателя.
Видео: Отворен демонстрационен блок на двигател TDI-PD (Volkswagen 1.9)
Read more

Пишете ни, ако имате въпроси