BOSCH Common Rail system

BOSCH претендира, че неговата Common rail система е най-добрата в света от 1997 г. Системата води името си от линията под високо налягане (“Common Rail”), която подава горивото на всички цилиндри и която служи за акумулатор на налягане.

За разлика от другите системи за впръскване, генерирането на налягане и впръскването са разделени при технологията Common rail. Отделна помпа за високо налягане подава непрекъснато горивото в тръбата. Докато другите дизелови системи за директно впръскване трябва да формират високо налягане на горивото наново за всеки процес на впръскване, системата Common rail поддържа непрекъснато горивото под необходимото налягане (дори при ниски обороти на двигателя).

CRS Конструкция

Първичната помпа подава гориво към резервоар под високо налягане, горивната тръба, където горивото се съхранява при оптимално налягане за моментното работно състояние на двигателя.

Всеки от цилиндрите на двигателя е оборудван с дюза, включваща интегриран електромагнитен клапан. Електромагнитният клапан се отваря и затваря, за да определи стартовата точка и количеството на впръскваното гориво.

Ускорението се определя от водача на автомобила с помощта на педала на "газта". Електронният контролен блок ECU регистрира подадената от водача тяха и съобразено с моментните работни условия на автомобила изчислява необходимото налягане на гориво, времетраенето на впръскването (т.е. количеството гориво) в съответствие с дефинираните от програмата параметри.

CRS Видове

Технологията Common rail се отличава от конвенционалните системи с осигуряването на няколко впръсквания за работен цикъл. Този цикъл се разделя на предварително впръскване (пилотно впръскване) за тиха работа на двигателя, основно впръскване за оптимално използване на енергията и вторично впръскване за намаляване на емисиите. Горивото достига до дюзите по къса тръба под налягане.

Първото поколение Common rail системи позволи налягане на впръскване от 1,300 бара. Понастоящем второто поколение на системата генерира 1,600 бара. От 2003 г. на пазара излезе и третото поколение CR системи. То достига до налягане 2,000 бара за дюза. За впръскване се използват новоразработените пиезо-дюзи вместо конвенционалните електромагнитни клапани. Те работят до пет пъти по-бързо, което позволява дори по-голяма степен на свобода при разработването на процеса на впръскване с предварително вторично впръскване.

  • Приложения: леки автомобили, лекотоварни превозни средства
  • Изходяща енергия: 30 kW/цилиндър
  • Брой на цилиндрите: 3...8
  • Контрол: Електронен, електрически, електромагнитен клапан или пиезо-възбудител
  • Количество на впръскваното гориво: до 90 мм3 за такт

Пиезо-дюза (инжектор)

За контрол на впръскващите клапани, новите Common rail инжектори са бързодействащ възбудител, изработен от пиезокристал с цел контрол на впръскващия клапан. Пиезокристалите се разширяват, когато са в електрическо поле. Електронно контролираният пиезо-възбудител се превключва пет пъти по-бързо от соленоид. Bosch вгражда в корпуса на дюзата възбудител. Движенията на пиезо-пакета се предават немеханично – и поради това напълно без триене – към бързо превключващата се игла на дюзата. Това удвоява скоростта на превключване на дюзата, като позволява по-точно измерване на количеството впръсквано гориво и по този начин води до намаляване на вредните продукти от изгарянето.

CRS инжектори

Инжекторите (дюзи) се монтират в горната част на цилиндъра на двигателя и имат същата функция като инжекторите и корпусите им в предишните системи за впръскване. Основните компоненти на инжекторите са:

  • безщифтова дюза
  • хидравлична серво система
  • електромагнитен клапан или възбудител.

Функции на дюзата

Силите, необходими за отваряне и затваряне на иглата на инжектора не могат да бъдат генерирани от самия електромагнитен клапан. Поради това иглата на инжектора се задейства индиректно чрез хидравлична усилваща система.

При затворен електромагнитен клапан, целият обем на камерата, както и горивната тръба са с едно и също налягане. Иглата на инжектора се придържа на мястото си с пружина.

Когато електромагнитния клапан се отвори, горивото протича от зоната на клапанното разпределяне към обратния поток на горивото. Подаващият дросел предпазва от пълно изравняване на налягането и налягането в зоната на клапанното разпределяне намалява. Повишеното налягане в камерата преодолява силата на пружината и повдига иглата, така че впръскването може да започне.

Електромагнитният клапан вече не е захранен и затваря отвора към обратния поток на горивото. Силата, приложена на контролния плунжер се повишава заедно с увеличаването на налягането в зоната на клапанното разпределяне. Иглата се затваря и впръскването спира.

Видео: Bosch Common Rail CP4
 
Видео: Bosch пиезо дюза
Read more

Пишете ни, ако имате въпроси